Engures novads

Apstiprināts projekts biedrības ”Baltā vilka takas” sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai04-07-2018

Ir atbalstīts biedrības ”Baltā vilka takas” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības ”Partnerība laukiem un jūrai” izsludinātajā LEADER projektu konkursā iesniegtais projekts ”Pamatlīdzekļu iegāde biedrības ”Baltā vilka takas” sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” /Nr. 18-08-AL01-A019.2202-000001/

Projekta īstenošanā biedrība ”Baltā vilka takas” iegādāsies 15 gab. dārza krēslus un 2 gab. galdus.
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 1 161. 96, no kurām publiskais finansējums ir EUR 1 045. 76. Līdzfinansējumu EUR 116. 20 nodrošina biedrība no saviem finanšu līdzekļiem.
Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2018. gada 22. maijā.
 
Projekta vadītāja
Gundega Jansone 
 

<< Atpakaļ