Engures novads

Apstiprināts projekts par Lapmežciema muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveidi11-09-2017

Apstiprināta ES fonda finansējuma saņemšana projektam Lapmežciema muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide. Projektu realizēs Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

 Projekta ietvaros iecerēts muzeja ekspozīcijas saturu veidot, balstoties uz zvejnieku ciema tēmu. Tā aptvertu ne tikai Lapmežciema, bet arī Ragaciema, Bigauņciema un arī citu Engures novada zvejnieku ciemu kultūrvēsturisko mantojumu un dabisko vidi. Ekspozīcijas mērķis ir parādīt Lapmežciemu un citus Engures novadā esošos piejūras ciemus kā mantiniekus unikālai kultūrvēsturiskai un dabiskai videi, ko apzīmējam ar jēdzienu “zvejnieku ciems”. Ekspozīcija atklātu gan zvejnieku ciemu funkcionālo izcelsmi un saistību ar zvejniecību, gan arī vidi kopumā, kas ietvertu tās poētisko, simbolisko un ekoloģisko aspektu. Rezultātā ekspozīcija varētu dot būtisku pienesumu novada pozitīvās identitātes veidošanā un veicinātu lokālo patriotismu, kā arī spētu piesaistīt viesus un kļūt par tūristu maršrutu neiztrūkstošu sastāvdaļu šajā Latvijas pusē.
Ekspozīciju plānots izvietot Lapmežciema muzeja ēkas publiskajās telpās, kas ietver pirmā un otrā stāva vestibilus, kāpņu telpu, pašreizējo ekspozīcijas telpu un mainīgo izstāžu zāli. Muzeja ēkas telpās tiks veikti tādi telpu pārplānojumi un rekonstrukcijas darbi, kas būs pakārtoti ekspozīcijas izveidei.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 200 000 eiro. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums 180 000 eiro, Engures novada pašvaldības finansējums 20 000 eiro.
 

<< Atpakaļ