Engures novads

Apstiprināts projekts: Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 3.kārta17-10-2011

Apstiprināts projekts „Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 3.kārta- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana un esošā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/088/009

Engures novada dome 03.10.2011 parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 3.kārta- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana un esošā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija” realizācijai.

Projekta ietvaros paredzēts veikt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanu Stacijas, Liepu, Nākotnes, Dzelzceļa un Senču ielās, kopumā 1145 m, t.sk. maģistrālā ūdensvada un kanalizācija spiedvada izbūve no Senču ielas līdz Bišu ielai, šķērsojot dzelzceļu, kā arī paredzēts veikt Meža ielas kanalizācijas kolektora rekonstrukciju. Realizējot Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstības 3.kārtas projektu, Smārdes ciemā ar centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma pieejamību tiks nodrošināti 95% ciema iedzīvotāji, tādejādi nodrošinot iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni un kanalizācijas savākšanas pakalpojumu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 427522.61 Ls, kur ERAF finansējums 297864.11 Ls, atgūstamais PVN- 77094.24 Ls, pašvaldības finansējums- 52564.26 Ls.

 Līdz šī gada beigām plānots veikt kompleksu iepirkumu par Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstības  2. un 3.kārtu. Kā jau iepriekš tika informēts, Engures novada dome šī gada 20.jūnijā parakstīja vienošanos ar CFLA par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstības 2.kārta- ūdens ieguves un sagatavošanas sistēmas  rekonstrukcija un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas  paplašināšana” , kura ietvaros tiks veikta dzeramā ūdens sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija, atjaunots SCADA aprīkojums un veikta ūdens pazemes rezervuāru būvniecība, kā arī centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve Taisnā, Dārza, Nākotnes, Stacijas(no Draudzības līdz Dārza ielai). Plānots, ka būvdarbi 2.un 3.kārtai tiks uzsākti 2012.gada pavasarī un  realizēti līdz 2012.gada decembrim.

Projekta koordinatore Ilze Turka

<< Atpakaļ