Engures novads

Apstiprināts projekts: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē, 2.kārta10-09-2013

Apstiprināts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē, 2.kārta”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/007.

Engures pagasta pārvalde 04.09.2013 parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē, 2.kārta” realizācijai.
 
Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:
  • Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas paplašināšana;
  • Dzeramā ūdens urbumu rekonstrukcija (2 gab.);
  • Dzeramā ūdens spiediena un uzkrāšanas iekārtas Skolas un Undas ielās;
  • Esošā dzeramā ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija 1250 m;
  • Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 4205 m jauniem patērētājiem: Kursas iela (no Rosmes līdz Ozolu ielai, Ozolu iela, Vecupes iela ar pieslēgšanos uz Ozolu ielu, t.sk. Jūras ielas mājsaimniecības, Ceriņu gatve ar pieslēgumu uz Rosmes ielu (t.sk. patērētāji ar izeju uz Jūras ielu), Laipu iela (no Kapteiņa līdz Meža ielai), Kapteiņa iela (no Ostas līdz Laipu ielai), Kapteiņa iela (no Ostas līdz Bērzu ielai), Jēkaba iela, Selgas iela (no Ostas līdz Laipu ielai), Ostas iela (no Jūras līdz Kapteiņa ielai), Meža iela, Liepu iela (no Ostas līdz Meža ielai), Ūdensvada sacilpošana no Skolas uz Ostas ielu (gar pagasta pārvaldi).
 
Projekta kopējās izmaksas plānotas 351402.00 Ls, kur ERAF finansējums 298691.70, atgūstamais PVN - 60987.12 Ls, pašvaldības finansējums - 52710.30 Ls.
 
Projekta koordinatore
Vaiva Ostrovska
 
 

<< Atpakaļ