Engures novads

Aptaujas anketa par Engurupīti (Vecupi)23-09-2019

Projekta "Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai" informatīvās sanāksmes dalībnieku un Engures iedzīvotāju aptaujas anketa. Ikviens aicināts aizpildīt aptaujas anketu līdz septembra beigām un sūtīt uz engure@enguresnovads.lv vai iesniegt Engures pagasta pārvaldē.

 
Projekta ietvaros līdz 2020. gada 30. martam paredzēts izpētīt Engures upi un pieguļošos krastus posmā no Saieta nama līdz ietekai jūrā, un izstrādāt apsaimniekošanas un attīstības plānu Engures upes posma vērtību apsaimniekošanai, kā arī priekšlikumus nepieciešamajam labiekārtojumam un tūrisma infrastruktūrai. Šo aktivitāti īsteno nodibinājums “Engures ezera dabas parka fonds”.
 
Par projektu: Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekts Nr. 19-00-A019.333-000006 “Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai”.
 
Projekta partneri: biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” (vadošais partneris), biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, VRG “Causeway Coast and Glens LAG” un VRG “Derry and Strabane” no Ziemeļīrijas (Lielbritānija), VRG “Donegal LCDC - IDP - DLDC” no Īrijas, VRG “Western Harju Partnership” no Igaunijas.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 30. oktobrim.
 
Projekta kopējās izmaksas: 58968.00 EUR, izmaksas 100% apmērā sedz ELFLA.

Projekta mērķis: pieredzes apmaiņas un labās prakses piemēru pārnese un aktivitāšu kompleksa īstenošana upju uz ezeru pieejamības un pievilcības uzlabošanai, tūrisma un rekreācijas pakalpojumu attīstīšanai projekta partneru lauku teritorijās.
 

<< Atpakaļ