Engures novads

Ar ES fonda atbalstu ir pabeigti būvdarbi Engures Dienas sociālā palīdzības centra ēkā14-06-2019

Pabeigti būvdarbi projekta nr.4.2.2.0/17I/066 „Engures Dienas sociālā palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas darbus Engures Dienas sociālā palīdzības centra ēkā (Veselības centrs Engure), lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Projekta ietvaros tika veikta ēkas fasādes siltināšana, jumta seguma maiņa, bēniņu pārseguma siltināšana, 1.stāva grīdu nomaiņa un siltināšana, logu un ārdurvju maiņa, gaismas ķermeņu nomaiņa. 
 
Darbus veica būvnieks SIA „Amatnieks”, būvprojekta autors Iveta Lāčauniece, SIA “Arhitektūra un Vide”,  būvuzraudzību nodrošināja SIA “ANBI”.
 
Kopējās projekta izmaksas ir 120 826.30 EUR, no tām 80 580.00 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmā sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”, 36 691.30 EUR no domes budžeta un 3 555.00 EUR no Valsts budžeta dotācija pašvaldībām. 
 
Tā kā papildus ir jāveic remontdarbi ēkas iekšienē, kas nav saistīti ar projektu, tad vasaras laikā Sociālā dienesta darbinieki apmeklētājus gaidīs Engures pagasta pārvaldes telpās.
 
Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja
Kristīne Upeniece
 
 
 
 
 
 

<< Atpakaļ