Engures novads

Ar lielu gandarījuma sajūtu par paveikto noslēdzies mākslas plenērs "Izglezno Enguri"27-07-2018

Starpteritoriju sadarbības projekta "4×māksla" pirmā aktivitāte - vasaras plenērs "Izglezno Enguri", kas notika laikā no 23.-26.jūlijam Engurē, novadīts! Milzīgs gandarījums par piedzīvoto, paveikto un gaidāmo!

Pavasaris, vasara, rudens, ziema.... katrai pieturai no Abragciema līdz Ķesterciemam ticis savs latviskās zīmes simbols. Latvijai 100! Esam gandarīti, ka Engures mūzikas un mākslas skolas ideja īstenojusies!
Paldies ikvienam dalībniekam, Engures Mūzikas un Mākslas skolas pedagogiem - Velgai Melnei, Evitai Blumbergai, Initai Eglītei un direktorei Inai Selivanovičai, kā arī projekta vadošajam partnerim - Saldus rajona attīstības biedrības meitenēm - Madarai Ābolai un Sandrai Fridriksonei un pasākuma vadītājai Baibai Dornei!
Īpašs paldies skiču autorei-Jolantai Balodei, kas radīja lieliskas skices latvju rakstos kā dāvanu Latvijas 100. dzimšanas dienā! 
Projekts “4xmāksla”  tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Vasaras plenērā "Izglezno Enguri" piedalījās 40 dalībnieki no Saldus Rajona Attīstības Biedrības, BDR Madonas novada fonds, BDR Ludzas rajona partnerība, BDR Partnerība laukiem un jūrai un BDR Kandavas Partnerība.
 
Abragciema pietura- ziemas noskaņās...
 
Engures pieturā dzīvo pavasaris...
 
Ķesterciema pietura- vasaras krāsās...
 
Albatrosa pietura-rudens krāsās..
 

<< Atpakaļ