Engures novads

Atklās parku pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas – Engures Saieta nama31-07-2019

10. augustā pl. 19.00 notiks parka atklāšanas svētki. Šovasar tas ieguvis jaunu veidolu ar ES fondu atbalstu un gatavs uzņemt pirmos apmeklētājus, lai baudītu parka atmosfēru ar muzikāliem un maģiskiem pārsteigumiem!

Jau zināms, ka Engures Saieta nams atrodas kādreizējā Kr.Valdemāra dibinātajā jūrskolas ēkā un kļuvis par iecienītu tikšanās vietu engurniekiem un viesiem.  Tajā ir pieejama vēsturiskā ekspozīcija par Engures jūrskolu un pagasta vēsturi, izstāžu zāle un telpas pasākumiem. Tagad arī ikviens viesis varēs sajust šīs vietas īpašo vēsturisko elpu labiekārtotajā parkā un baudīt kultūras pasākumus brīvā dabā. Parkā ir izveidoti gājēju celiņi ar soliņiem, neliela nojume – lapene, kas kalpos arī kā brīvdabas pasākumu norises vieta. Pieejama ugunskura vieta.
 
Labiekārtojums tapis projekta nr. 5.5.1.0/17/I/010 “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” ietvaros. Tas īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām.  Projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrās.  
 
Parka labiekārtojuma projekta autors ir Iveta Lāčauniece (SIA “Arhitektūra un vide”), būvdarbus veica SIA “Telms”, būvuzraudzību – Guntis Lukšēvics, SIA “ANBI”. Labiekārtojuma darbu kopējās izmaksas ir 131 733.45 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums  ir 80 000.00  EUR, valsts budžeta dotācija 8 084.94 EUR, Engures novada pašvaldības finansējums 43 648.51 EUR.
 
Kopējās projekta izmaksas ir 7 375 447.98 EUR. No tām 6 942 497.75 EUR ir attiecināmās izmaksas, 2 946 503.46 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus".
 
Kristīne Upeniece
Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja
 
 
 

<< Atpakaļ