Engures novads

Bērzciema koka laipas nobeigumam pievienota platforma18-05-2020

Bērzciema piekraste vairs nav iedomājama bez 157m garās koka laipas. Tā būtiski ir uzlabojusi pieeju jūrai šajā ar niedrēm aizaugušajā teritorijā un iemantojusi apmeklētāju popularitāti. Laipas nobeigumā radās ideja izvietot nelielu platformu, lai apmeklētāji varētu nedaudz uzkavēties laipas galā un ērti samainīties ar jaunpienākušajiem, kā arī novietot, piemēram, pludmales apavus pirms došanās ūdenī. Tādēļ projekta ietvaros izveidota vieglas konstrukcijas neliela peldoša platforma esošās laipas galā.

Esošā 157m garā laipa ir izveidota projekta ”Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana” (īstenotājs “Partnerība laukiem un jūrai”) ietvaros. Laipas gala  platformas izveide ir viena no aktivitātēm projektā nr.19-08-FL01-F043.0202-000002 “Noejas uz jūru izveide un pludmalei pieguļošo teritoriju labiekārtošana Engures pagastā”.  Projekta mērķis ir veikt vides resursu vairošanu un izmantošanu Engures pagastā, izveidojot un labiekārtojot trīs pludmalei pieguļošās teritorijas:  noeja uz jūru un auto stāvvietas Labiešu ielā un pie Veselības centra "Engure", laipas gala platformu Bērzciemā, tādējādi nodrošinot to pieejamību.
Platformas izgatavošanu un montāžu veica z/s „Mežāres.  Tās izmaksas ir 3 583.51 EUR, no kurām 90% jeb 3 225.16 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 358.35 eiro ir pašvaldības finansējums.
Projekta ietvaros ir uzsākti labiekārtošanas darbi teritorijā pie Veselības centra un promenādes izbūve uz jūru (Labiešu ielā pie „Piejūras tirdziņš” teritorijas).
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 143 908.52 eiro, no kuriem 90% jeb129 517.67 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 14 390.85 eiro ir pašvaldības finansējums.
 

<< Atpakaļ