Engures novads

Biedrība „Dejojam Engurē” realizē projektu „Tautastērpu iegāde Engures vidējās paaudzes deju kolektīvam „Jadals”28-11-2014

2013. gada janvārī Engurē darbību uzsāka Engures vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jadals”. Kolektīvu veido 30 tautas deju mīloši, aktīvi, apzinīgi un talantīgi dejotāji, kuri sava kolektīva neilgās pastāvēšanas laikā ir piedalījušies gan pagasta kultūras pasākumos, sadraudzības koncertos, gan pasaules koru olimpiādes ieskaņu koncertā Durbes estrādē un Tukuma apriņķa tautas deju kolektīvu skatē, kurā iegūts I pakāpes diploms.

 Diemžēl kolektīvam nepietiek ar vienu tautastērpu komplektu, tādēļ otru tērpu nākas veidot no noliktavā atrodamajām, savu laiku nokalpojušām tautisko tērpu sastāvdaļām, kas neatbilst tautastērpu valkāšanas principiem. Biedrība „Dejojam Engurē” nolēma piedalīties atklātā projektu iesniegumu konkursā, ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.rīcībā, lai atbalstītu Engures VPDK „Jadals”.
Biedrība „Dejojam Engurē” ir saņēmusi pozitīvu Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta „Tautastērpu iegāde Engures vidējās paaudzes deju kolektīvam „Jadals”” (projekta Nr.14-08-LL06-L413201-000004) īstenošanu.
Projekta mērķis ir saglabāt un popularizēt latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī popularizēt tautas deju tradīcijas Engures novada iedzīvotāju vidū.
Projekta ietvaros paredzēts iegādāties 10 komplektus Madonas novada sievu tautastērpus, kā arī 10 vīru vestes un 10 pārus vīru deju zābakus.
Projekta kopējās izmaksas ir 3360,40 EUR, Lauku atbalsta dienesta piešķirtais finansējums – 2261,89 EUR un Engures novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums - 1098,52 EUR.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 31.maijam.
 
Biedrība „Dejojam Engurē” saka ‘lielu paldies’ Engures novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu projekta īstenošanai!
Inga Tramdaha
Biedrības „Dejojam Engurē”
valdes locekle
 

<< Atpakaļ