Engures novads

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu23-03-2017

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu no 25. aprīļa līdz 25. maijam.

4. kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:
1. mērķim „Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (ELFLA 1. rīcība) ir 30 078.50 EUR;
2. mērķim „Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība” (ELFLA 2. un 3. rīcība) ir 160 881.88 EUR;
3. mērķim „Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 2. un 3. rīcība) – 434 080.97 EUR.
 
Sk. plašāku informāciju ŠEIT.
 
 

<< Atpakaļ