Engures novads

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina projektu pieņemšanu sabiedrisko aktivitāšu, vides un jūras kultūras mantojuma rīcībās12-03-2019

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu no 2019.gada 10.aprīļa līdz 10.maijam.

Izsludinātais atbalsta apmērs EJZF 8.kārtā un ELFLA 9.kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:
2.mērķim ”Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība” (ELFLA 3. rīcība) – 90 560.87 EUR;
3.mērķim: ”Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 2. un 3. rīcība) – 754 314.43 EUR.
 
 
 
 
 

<< Atpakaļ