Engures novads

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu uzņēmējdarbības projektiem08-01-2017

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas lauksiamniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda(EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” .

 Sk. informāciju ŠEIT.
 
 
Biedrība aicina arī uz semināriem "Atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai". Semināri notiks 26. janvārī Tukumā un 2. februārī Engurē. Sk. informāciju ŠEIT.

<< Atpakaļ