Engures novads

Biedrības “Avotkalns” informācija par Eiropas projekta īstenošanu05-02-2019

Biedrība “Avotkalns” īstenojis Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Aprīkojuma iegāde biedrībai "Avotkalns"” Nr. 18-08-AL01-A019.2202-000007. Projekta ietvaros iegādāts mednieku klubam telferis, kaulu un gaļas zāģis, galds ar plauktiem un galdu ar izlietni, kas biedrībai nav bijis. Ar šīm iekārtām uzlabots un atvieglots medījumu nodīrāšanas un sadalīšanas process. Iegādātais aprīkojums atrodas mednieku namiņā "Čiekurkalte", Engures pagastā.

Kopējās izmaksas ir 2 350,43 EUR, projekta attiecināmās izmaksas ir 2 350,43 EUR no kurām ELFLA finansējums 2 115,39 EUR, biedrības līdzfinansējums 235,04 EUR.
 
Biedrība "Avotkalns" darbojas jau vairāk kā 20 gadus Engures novadā. Biedrība reģistrēta sabiedrisko organizāciju reģistrā 1996.gadā un 2005.gadā biedrību un nodibinājumu reģistrā. Biedrība ir dibināta ar mērķi, lai apvienotu mednieku kolektīvus. Biedrības mērķi: 1) apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām; 2) nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu; 3) attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem; 4) popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu; 5) izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas; 6) aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs; 7) organizēt un veicināt mednieku apmācību; 8) rīkot un piedalīties organizētajos mednieku pasākumos Latvijā; 9) dibināt kontaktus un sadarboties ar mednieku sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs; 10) saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, privātpersonām; 11) veidot draudzīgas un pretimnākošas attiecības ar apmedījamo īpašumu īpašniekiem; 12) videi draudzīga tūrisma, atpūtas un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana. 
 
Uģis Krauklis
Biedrības “Avotkalns” vadītājs
 
 

<< Atpakaļ