Engures novads

BRD "Engures zvejnieks" realizējusi projektu "Telts iegāde zvejniecības tradīciju popularizēšanai"02-10-2019

Biedrība „ENGURES ZVEJNIEKS” realizējusi projektu “Telts iegāde zvejniecības tradīciju popularizēšanai” nr. 19-08-FL01-F043.0203-000001 EJZF rīcības „Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas 4994.59 EUR no kurām EJZF 4419.79 EUR finansējums un 574.80 EUR biedrības “ENGURES ZVEJNIEKS” līdzfinansējums. Projekta ietvaros iegādātā telts ir viegli uzstādāma un transportējama. 
 
Biedrības rīkotie pasākumi ļauj saglabāt zināšanas par zvejniecības procesu senatnē un mūsdienās, popularizē piekrasti, tās uzņēmumus, dzīvesveidu un rada interesi par zivju produkcijas izmantošanas iespējām, tās nozīmi cilvēka ikdienas uzturā, pagatavošanas iespējām. Gan bērni, gan pieaugušie varēs iepazīt Latvijas ūdeņos mītošās zivis un to nosaukumus, aizdomāties par vides problēmām piekrastē. Izglītojot sabiedrību par šiem jautājumiem, atrodas aizvien vairāk entuziastu, kuri vēlas dot ieguldījumu vides aizsardzības jautājumos, tā nodrošinot mūsu bērniem ilgtspējīgu sakoptu vidi. Izzinošos un izglītojošos pasākumus aizvien biežāk apmeklē arī tūristi no kaimiņu republikām. Biedrība "Engures Zvejnieks’’ katru gadu ņem dalību SIA LLKC rīkotajā pasākumā “Piekrastes aicinājums”, kura mērķis ir iepazīstināt vietējos iedzīvotājus un tūristus ar Engures novada piekrastes zvejniecības tradīcijām, zivju pārstrādes uzņēmumiem un teritorijā realizētajiem projektiem, kā arī izklaides iespējām piekrastē.
 
Projekts realizēts 2019. gada 18.septembrī.
Biedrības „ ENGURES ZVEJNIEKS” valdes priekšsēdētāja Silvija Raginska
e-pasts: Engures.zvejnieks@inbox.lv
 
 

<< Atpakaļ