Engures novads

Brīvā laika aktivitāšu un kultūras centra būvniecība27-10-2009

2009. gada oktobrī Smārdē  ekspluatācijā  nodots „Brīvā laika aktivitāšu un kultūras centrs”, kura celtniecībai tika piesaistīts finansējums no ELFLA 321 pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Smārdes ciema un pagasta iedzīvotāju kultūras un kultūrvides attīstību, uzbūvējot jaunu brīvā laika aktivitāšu un kultūras centru, tādejādi sekmējot apdzīvotības saglabāšanos pagasta teritorijā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 457017,93 Ls, kur ELFLA finansējums 105 000 Ls, Vats finansējums investīcijām- 200 000 Ls.

Jaunais objekts svinīgi  atklāts 2009.gada 17.novembrī.

<< Atpakaļ