Engures novads

Ceļu muzeja nākotnes vīzijas sabiedriskā apspriešana 27.septembrī06-09-2012

Kā jau pašvaldības informatīvajā izdevumā "Engures Novada Ziņas" vēstīts, Ceļu muzeja (Milzkalnē) būvniecības ieceres (attēlā) publiskās apspriešanas laiks: no 2012. gada 20.augusta – 2012. gada 28.septembrim.  Šajā laikā informatīvie materiāli apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas Engures novada domes sekretārei: "Pagastmāja", Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV 3129, pirmdienās no 8:00 - 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 - 17:00, piektdienās no 9:00 - 15:00 un Ceļu muzejā: “Šlokenbekas muiža”, Milzkalne, Smāredes pagasts, LV 3147.

“Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta (1) punktu, 01.04.1997., LR MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 35.punktu un LR MK 22.05.2007. noteikumu Nr.331 “Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 5. punktu publiskai apspriešanai nodod būvniecības ierosinātāja VAS “Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr.LV40003344207 ieceri “Priekšlikumi Ceļu muzeja tehnikas ekspozīcijas halles izbūvei” zemes īpašumā “Slokenbekas muiža”, Smārdes pagasta Milzkalnē, Engures novadā , kas atrodas novada pašvaldības īpašumā.

Ieceres ierosinātājs:

VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. LV40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

Projektētājs:

AS „Ceļuprojekts”, reģ.Nr.40103346971, Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,

 kontaktpersona: Mārtiņš Hofmanis , tālrunis 29268682, e-pasts: martins.hofmanis@gmail.com

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks:

No 2012. gada 20.augusta – 2012. gada 28.septembrim. Šajā laikā informatīvie materiāli apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas Engures novada domes sekretārei: "Pagastmāja", Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV 3129, pirmdienās no 8:00 - 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 - 17:00, piektdienās no 9:00 - 15:00 un Ceļu muzejā: “Šlokenbekas muiža”, Milzkalne, Smāredes pagasts, LV 3147.

Ieceres prezentācijas pasākums (sanāksme):

2012.gada 27.septembrī plkst. 16.30 Milzkalnes Tautas nama telpās, “Šlokenbekas muiža”, “Šlokenbekas muiža”, Milzkalne, Smāredes pagasts, LV 3147.

Ceļu muzeja nākotnes vīzija

Meklējot veiksmīgāko risinājumu jaunajam Ceļu muzeja tehnikas ekspozīcijas halles apjomam, kas atrodas tiešā Šlokenbekas vēsturiskās muižas tuvumā un tās aizsargjoslā, - galvenā arhitektoniskā ideja ir respektēt esošo muižas ansambli un citu vēstures un arhitektūras piemnekļu aizsargzonas, galvenokārt izmantojot pateicīgo reljefu, kas atrodas muižas ansambļa rietumu pusē, kur ir nogāzes.

Tas pieļauj Ceļu muzeja jaunās ēkas galveno apjomu ar galveno ieeju risināt no dabiskās terases lejasdaļas, kas atrodas vismaz 7 metrus zemāk par muižas ansambļa mūri. Arhitektoniskā ideja - ceļš, plastisks ceļa līkums, ceļmalas valnis, kas apaudzis ar zālāju.
 
Tuvojoties muižai un muzeja ēkai no ziemeļu puses (galvenā ieeja muižas pils ansamblī) netiek traucēta muižas ansambļa panorāmas uztvere, jo muzeja apjoms virs horizonta paceļas tikai 3 metrus, līdz rietumu mūra vidusdaļai, turklāt muzeja apjoms tuvakajā un zemākajā vietā, kur tā zālāja jumta segums paceļas vien līdz 0.6 m līmenim virs zemes, ir 32 metru attālumā no muzeja mūra. Savukārt, terases lejasdaļā, ēkas stūris pietuvojas 42 metru attālumā.

Ceļu muzeja jaunās ēkas jumtu paredzēts izmantot kā skatu laukumu, no kura pavērsies gan skats uz muižas ansambli, gan lejadaļā esošo perspektīvo pagasta iedzīvotāju rekreācijas zonu, kur šobrīd vide ir degradēta. Rekreācijas zonā paredzēts izveidot arī bērnu rotaļu laukumus, tiltiņus, “mazo prāmi - pārceltuvi” un citus atraktīvus objektus, kas saistīti ar ceļu un transportu.

Apmeklētāju un darbinieku autostāvvietas izvietotas rietumu daļā - terases augšdaļā, pa labi no esošajām autostāvvietām, kur tās neaizsegs skatu uz muižas ansambli. Apmeklētāji pa sānu terasveida kāpnēm dosies uz galveno ieeju. Kāpņu malā ierīkota arī sliede ratiņkrēslu pacēlājam. Visā ēkā un apkārtnē tiks pielietoti universālā dizaina principi, lai muzeju un to aptevrošās zonas varētu izmantot cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Skatoties uz muzeja ēku no muižas ansambļa līmeņa, iecerēts apdares materiālus (piem. klinkera ķieģelis, koks, betons utt.) izvēlēties tādus, kas netraucētu muižas ansambļa dominantei arhitektoniskajā telpā, bet harmoniski iekļautos kopējā muižas ansambļa tēlā.

Projektu finansē Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.
 

Idejas autors, arhitekts
Mārtiņš HOFMANIS

 

<< Atpakaļ