Engures novads

Diskusija "Kopienu līdzdalība teritorijas attīstībā"31-10-2019

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību ”Latvijas Lauku forums” organizē četrus reģionālos seminārus – diskusijas “Kopienu līdzdalība teritorijas attīstībā”. Tie paredzēti nevalstisko organizāciju, vietējo rīcības grupu un pašvaldību administrāciju pārstāvjiem, kā arī citiem aktīvistiem.

Semināros – diskusijās paredzēts diskutēt par kopienu līdzdalības tendencēm teritoriju attīstībā un labās prakses piemēriem, iepazīstināt ar ciemu plānošanas konceptu un sagatavoto ciema plāna izstrādes vadlīniju projektu. Identificēt labās prakses piemērus, ko var izmantot teritoriju attīstības plānošanā un plānu īstenošanā. Tāpat paredzēts klātienē apskatīt ar iedzīvotāju iniciatīvu īstenotos objektus.
 
Reģionālie semināri – diskusijas notiks Engurē (05.11.2019.), Engures Saieta nams (Jūras iela 114),
 
Dalībai seminārā – diskusijā iespējams pieteikties ŠEIT
 
Semināru – diskusiju darba kārtības projektu un informāciju par apskates objektiem skat. pielikumā.
 
Precizētā darba kārtība un citi semināru materiāli tiks izsūtīti pirms semināru norises, kā arī būs pieejami VARAM interneta vietnē un ŠEIT
 

<< Atpakaļ