Engures novads

Dome paraksta līgumu par Engures un Lapmežciema skolu siltināšanu15-03-2012

Trešdien, 14.martā, saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, parakstīts būvdarbu līgums ar SIA „Uzars Celtniecība” par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu četrās Engures novada izglītības iestāžu ēkās- Engures vidusskolā, Engures skolas internātā, Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestādē(PII) un Lapmežciema  pamatskolā.

 "Projekta realizācija tiks uzsākta pavasarī un darbi tiks paveikti līdz jaunā mācību gada sākumam. "Projektu ir jāpabeidz līdz 2012.gada 1.septembrim," uzsvēra Engures domes priekšsēdētājs Gundars Važa.

Projektu finansē klimatu pārmaiņu finanšu instruments 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, 15 % ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta  būvdarbu izmaksas  Engures vidusskolā un Engures skolas internātā sastāda  248720,40 Ls, savukārt Lapmežciema PII un pamatskolā- 88367,92 Ls.

Projekta ietvaros tiks veikta  visu ēku fasāžu, cokola un pamatu un bēniņu pārsegumu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija Engures skolas internātā un Lapmežciema pamatskolā, apgaismojuma  nomaiņa Lapmežciema  pamatskolā. 

Būvdarbos tiks izmantoti  videi draudzīgi materiāli un izstrādājumi, jo būvdarbu iepirkums tika veikts izmantojot „zaļā iepirkuma” principus.

Projekta rezultātā tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei līdz vidēji 83.5 kWh/m2 un sasniegts CO2 izmešu samazinājums  177.89 t CO2/gadā.

<< Atpakaļ