Engures novads

ELFLA projekts: Engures kultūras nama zāles vienkāršotā renovācija03-10-2010

23.08.2011. ir saņemts lēmums no Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par  projekta „Engures kultūras nama zāles vienkāršotā renovācija” Nr.11-08-LL06-L413201-000005  apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis ir radīt iedzīvotājiem labvēlīgu un kvalitatīvu vidi kultūras un sabiedriskās dzīves nodrošināšanai. Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums, konkursā uzvarēja SIA „Telms” Projekta kopējā summa ir 29 403, 39 no tām  attiecināmās izmaksas 20 000,00 Ls. Projekta realizācijas beigu termiņš ir 15.decembris.

<< Atpakaļ