Engures novads

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Engures novada Domes administratīvajā ēkā un Engures pirmsskolas izglītības iestādē10-09-2010

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Engures novada domes administratīvajā ēkā un Engures pagasta pirmsskolas izglītības iestādē" realizācija tuvojas noslēgumam

Saskaņā ar 06.04.2010 noslēgto būvdarbu līgumu stapt Engures novada domi un SIA "ALVIMA", maija beigās tika uzsākti Engures novada domes un Engures pagasta piemsskolas izglītības iestādes (PII) siltināšanas darbi, kurus saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem veica SIA "Alvima". Būvdabu kopējā summa pēc iepirkuma rezultātiem sastādīja Ls 30925.68 Engures novada domes administratīvajai ēkā un Ls 26530.53 Engures pagasta PII. Līdz ar to projekta kopējās izmaksas samazinājušās par 50% no sākotnēji plānotajām izmaksām, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums samazinājies uz pusi, kas sastāda 9052.83 Ls, KPFI finansējums- 51299.38 Ls

Projekta vizuālo rezultātu iespējams baudīt jau šobrīd, savukārt ekonomisko un vides efektu būs iespējams novērtēt līdz ar apkures sezonas sākšanos.

Kā jau iepriekš tika informēts, projekta rezultātā tiks samazināts CO2 emisijas apjoms par 58 t/gadā, savukārt CO2 emisiju samazinājuma  efektivitātes rādītājs tiks sasniegts 0.542 kgCO2/Ls gadā.

27.10.2009

2009.gada 23.10.2009. Vides ministrija pieņēma lēmumu atbalstīt Engures novada Domes iesniegto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Engures novada Domes administratīvajā ēkā un Engures pirmsskolas izglītības iestādē”, kas tika iesniegts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto atklātu projektu konkursā.

Projekta mērķis ir samazināt kaitīgo izmešu, tai skaitā oglekļa dioksīda emisiju, samazinot siltumenerģijas patēriņu 2 pašvaldības ēkās- Engures pagasta pirmsskolas izglītības iestādē un Engures novada domes administratīvajā ēkā, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus šajās ēkās.

Projekta ietvaros tiks veikta abu ēku fasādes un cokola un pagraba daļas siltināšana , ēkām  tiks siltināts bēniņu un jumta pārsegums, kā arī veikta  3 koka ārdurvju nomaiņa pret pakešu durvīm. Projekta rezultātā tiks samazināts CO2 emisijas apjoms par 58 t/gadā, NOx- par 0,11 t/gadā., kā arī būtiski samazinātas ēku apkures izmaksas.

Projekta kopējās izmaksas plānota 119806,48 Ls, atbalsta intensitāte- 85%, kas sastāda 101835,50 Ls, Domes finansējums- 17970,98 Ls.

Paredzams, ka projekta realizācija tiks uzsākta 2010.gada pavasarī.

<< Atpakaļ