Engures novads

Engurē norit plenērs "Izglezno Enguri"24-07-2018

Engurē jau otro dienu tiek īstenots vērienīgs pasākums (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam starpteritoriju sadarbības projekta "4xmāksla" ietvaros . Jau ceturtdien, 26. jūlijā, no pl. 14. plānota darbu atklāšana.

Projekta mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību. 
Plenērā piedalās dažādas mākslinieku grupas - 40 dalībnieki no 5 novadu partnerībām - Engures, Kandavas, Madonas, Ludzas un Saldus, lai apgleznotu pieturas no Ķesterciema līdz Abragciemam. 
Sagaidot Latvijas 100 - gadi tapa ideja 4 pieturas veidot latvju rakstu zīmēs, šoreiz jumja zīmē, iekrāsojot to visu gadalaiku krāsās, piešķirot katrai pieturai savu īpašo gadalaiku krāsainību. Idejas autore un skiču sagatavotāja māksliniece ir skolas pedagogs Jolanta Balode. 
Plenēra ietvaros arī tiks gleznots pie jūras, kā arī notiks nodarbības grafiskā dizaina veidošanā mākslinieces Daces Runčas vadībā.
Liels paldies Engures MM skolas direktorei Inai Selivanovičai, pasākuma moderatorei Baibai Dornei, pedagogiem Jolantai Balodei, Evitai Blumbergai, Velgai Mednei, Initai Eglītei par radošumu, atsaucību un ieguldījumu pasākuma veiksmīgā norisē! 
 

<< Atpakaļ