Engures novads

Engurē, Smārdē un Lapmežciemā tiekas aktīvie iedzīvotāji26-09-2019

Engures novada pašvaldības īstenotā Igaunijas un Latvijas sadarbības projekta „Act Local” ietvaros septembra vidū notikušas 3 tikšanās ar aktīvajiem iedzīvotājiem Engurē, Smārdē un Lapmežciemā, pulcējot 33 iedzīvotājus – gan biedrību un uzņēmēju pārstāvjus, gan vienkārši ieinteresētos iedzīvotājus.

Visas tikšanās ar pašvaldības atbalstu organizēja biedrība „Kurzemes NVO centrs”, būtisku lomu atvēlot dalībnieku savstarpējam iepazīšanās procesam un radošam tādu ideju izstrādes procesam, kuras iedzīvotāji varētu īstenot pašu spēkiem, saņemot pašvaldības atbalstu nepieciešamā inventāra iegādei. 
 
Kopumā visās tikšanās reizēs tika radītas 52 idejas gan domājot, kā dažādot iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumus, kā padarīt novadu tūristiem pievilcīgāku, gan arī - kā vienkārši pašus pēkiem radīt patīkamāku savu ikdienu. Visas trīs tikšanās vienoja dalībnieku vēlme savos pagastos organizēt iedzīvotāju iniciētus svētkus un radīt iniciatīvas, kas ļautu lepoties ar savu ciemu identitāti, kā arī vēlme popularizēt un tūristiem padarīt pieejamākas vietējo mājražotāju un amatnieku preces. Jau tikšanās laikā par dažām no idejām izvērtās spraigas diskusijas un radās domubiedru grupas, kas ir apņēmušās radīto ideju ieviest arī dzīvē.
 
 
 
Tikšanās ar aktīvajiem iedzīvotājiem ir daļa no šobrīd novadā notiekošā aktīvo iedzīvotāju un biedrību darbības esošās situācijas novērtējuma, kuru izstrādā biedrība „Kurzemes NVO centrs”. Tā ietvaros tiks apkopotas gan klātienes tikšanās laikā radītās idejas, gan arī tiešsaistes anketēšanā apkopotie aktīvo iedzīvotāju un biedrību resursi, idejas un apmācību vajdzības. Balstoties uz apkopotajām idejām un vajadzībām, biedrība „Kurzemes NVO centrs” sadarbībā ar ideju autoriem izstrādās iniciatīvu ieviešanas rīcības plānu tām idejām, kuras iedzīvotāji gatavi īstenot pašu spēkiem un kurām pašvaldība  gatava piešķirt arī finansiālu atbalstu projekta „Act Local” ietvaros. Tāpat iegūtā informācija tiks nodotas pašvaldībai pārējo projekta aktivitāšu ieviešanai (apmācības iedzīvotāju iniciatrīvu veicināšanai, pieredzes braucieni, finansiāls atbalsts ideju īstenošanai). Lai iegūtu plašāku informāciju par projektu „Act Local” un iespējām tajā iesaistīties, aicinām sazināties ar novada attīstības plānotāju Alisi Indriksoni, alise.indriksone@enguresnovads.lv, tālr. 20219888.
 
Visi foto no pasākumiem:
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inese SIliņa, Kurzemes NVO centrs
Tālr. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv
 
 

<< Atpakaļ