Engures novads

Engures novada NVO aicinātas pieteikties individuālām konsultācijām par kapacitātes projektiem28-01-2021

Lai Engures novada biedrībām un nodibinājumiem palīdzētu sagatavoties šobrīd izsludinātajam Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Kapacitātes projektu konkursam, aicinām izmantot AIF konsultāciju dienas un pieteikt savu individuālo konsultāciju š.g. 3., 4., 5., 8., 9. vai 10. februārī zvana, videozvana vai citā attālinātā formātā. Konsultācijām iespējams pieteikties, zvanot 25176456 (Rasa Lazdiņa) vai rakstot uz e-pastu rasa.lazdina@activecitizensfund.lv.

Atgādinām, ka AIF Kapacitātes konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību ar mērķi efektīvāk darboties savu mērķu sasniegšanā. Viena projekta finansējums ir 6 000 - 20 000 eiro, ilgums ir 6 - 24 mēneši. Kopējais konkursa budžets ir 1 060 000 eiro, un tajā plānots atbalstīt vismaz 60 projektus. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 15. februāris plkst.14.00.
Pirms konsultācijas aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu, kā arī aicinām noskatīties informatīvo semināru.
Jau ziņots, ka Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) līdz 2021. gada 15. februārim ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projektu konkursā. Konkursa mērķis - stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un kapacitāti.
 

<< Atpakaļ