Engures novads

Engures pagasta saieta nama rekonstrukcija02-08-2009

2008. gada 2.decembrī Engures pagasta padomes priekšsēdētājs A.Kalnozols, Lauku atbalsta dienestā noslēdza līgumu Nr.08-08-L32100-000008 Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.g. pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros  par finansējuma piešķiršanu projektam  „ Engures pagasta saieta nama rekonstrukcija”.

Ar šī gada 2.jūliju saistības pārņēma Engures novada dome. Projektā paredzēts rekonstruēt Engures pagasta pārvaldei piederošo ēku Jūras ielā 114. Pēc rekonstrukcijas ēku paredzēts izveidot par daudzfunkcionālu tautas saieta namu kuru izmantotu  pagasta NVO, pulciņi, interešu grupas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 140011.99, tajā skaitā Engures novada domes finansējuma daļa sastāda 28928.10. Tehniskais projekts tika izstrādāts 2008.gadā, to veica SIA „GRID POINT”. Iepirkuma procedūrā par zemāko cenu uzvarēja firma SIA „ALVIMA”.

Darbi tika uzsākti  2009.gada augusta mēnesī.

<< Atpakaļ