Engures novads

Notiek Vecupes sakopšanas talka Engurē09-09-2020

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” sadarbībā ar “Engures ezera dabas parka fonds” un Engures pagasta pārvaldi īsteno Vecupes sakopšanas talku.

9. septembra rītā Upes krastā strādāja smagā tehnika, kas attīrīja un paplašināja upes gultni, bet jau pēcpusdienā čaklie talcinieki, tostarp Engures vidusskolas 8. klases skolēni, kopā ar Engures pagasta pārvaldi, sakopa Vecupes upes posmu pie ietekas jūrā, lai veidotu sakoptu vidi un veicinātu rekreācijas iespējas gar Vecupi, kur jau veidojas tīra un dabiska ainava gar taku, kā arī lai dotu iespēju izmantot Vecupi ūdens tūrisma risinājumos. 
 
Ieskats talkas norisē
 
 
 
 
 
Pasākumu finansē: Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, projekts " Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai". Nr. 19-00-A019.333-000006
Organizē: VRG "Partnerība laukiem un jūrai" sadarbībā ar “Engures ezera dabas parka fonds” 
Ieva Vītola Deusa: 20610185, Kārlis Lapiņš: 26495578

<< Atpakaļ