Engures novads

ERAF projekts: Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 2.kārta - ūdens ieguves un sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana26-06-2011

Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/028/009

 Š.g. 20.jūnijā  parakstīta vienošanās starp Engures novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par  Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 2.kārta- ūdens ieguves un sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana”.

Projekta mērķis ir:

1. ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst prasībām;

2. ūdensapgādes un kanalizācijas  pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Nodrošināta kvalitatīva centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība 82% Smārdes ciema iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošas aktivitātes:
 
  • Jauna 2.pacēluma sūkņu stacijas izbūve un 2 pazemes ūdens rezervuāru izbūve (katrs 100 m3)
  • Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība ar jaudu Q=10m3/st, atjaunots SCADA aprīkojums,
  • 2 artēzisko urbumu renovācija un aprīkojuma nomaiņa,
  • Jauna ūdensvada un kanalizācijas kolektora izbūve  dzīvojamam rajonam otrpus dzelzceļa, kur šobrīd pakalpojums nav pieejams-  Taisnā, Dārza, Nākotnes , Stacijas (no Draudzības līdz Dārza ielai)ielās- 1005m,
  • Jauna kanalizācijas spiedvada izbūve 180 m un jaunas KSS izbūve un jauna maģistrālā ūdensvada izbūve 180 m, no Lapu ielas līdz Dzelzceļa un Stacijas ielas krustojumam pa Draudzības ielu šķērsojot dzelzceļu.

Projekta realizācijas laiks- 17 mēneši, t.i. līdz 20.11.2012.

Plānotās projekta izmaksas- 599 731.81 Ls, no kurām ERAF finansējums- 298691.70 Ls, pašvaldības finansējums-192 891.75 Ls,  atgūstamais PVN – 108 148.36 Ls

Šobrīd projekta ietvaros notiekt projektēšanas darbi un paredzēts, ka jūlijā sākumā tiks izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbiem.

 Projekts par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanu pārējām Smārdes ciema ielām- Stacijas, Liepu, Nākotnes ielas pagarinājums, Dzelzceļa, Senču ielām šobrīd ir sagatavots un iesniegts VARAM vērtēšanā. Projekta apstiprināšanas gadījumā būvdarbi šajās ielās varētu tik uzsākti 2012.gada vasarā.

Projekta koordinatore Ilze Turka

<< Atpakaļ