Engures novads

ERAF projekts "Smārdes pagasta izglītības iestāžu informatizācija un Lapmežciema pamatskolas informatizācija"17-08-2012

Projekta vienošanās Nr. 2009/0369/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/551

Papildināts 17.08.2012.

Jauno 2012./2013.mācību gadu Engures novada skolas sagaidīs ar jauniem datoriem un multimediju tehniku.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, priecīgi notikumi gaidāmi Smārdes un Lapmežciema pamatskolās, jo 31.augustā šīs skolas saņems tik ilgi gaidītos stacionāros datorus, kuri iegādāti  Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Izglītības iestāžu informatizācija”  ietvaros. Līdz ar šīs tehnikas piegādi, būs realizēts viss projekts , kura ietvaros veiktas sekojošas aktivitātes:

1)      Lokālo tīklu attīstība Smārdes un Lapmežciema pamatskolās;

2)      Skolotāju portatīvo datoru piegāde Smārdes un Lapmežciema pamatskolās;

3)      Multimediju tehnikas- portatīvo datoru, interaktīvās tāfeles un projektora iegāde Smārdes, Lapmežciema un Milzkalnes skolās;

4)      Stacionāro datoru iegāde Smārdes un Lapmežciema pamatskolām, katrai- 10 datorkomplekti.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 29969.60 Ls, kur visu finansējumu sedz ERAF.

 Šī projekta realizācija paver jaunas un modernas apmācības iespējas skolās, jo tiek uzlabota un pilnveidota materiālā bāze gan skolotāju, gan skolēnu  darbam.

Sekmīgu un jauniem sasniegumiem bagātu  jauno mācību gadu vēlot, projekta koordinatore Ilze Turka

 

Papildināts 16.04.2012

Engures novada Smārdes un Lapmežciema pamatskola un Milzkalnes sākumskolas ERAF projekta "Izglītības iestāžu informatizācija" ietvaros saņēmušas ilgi gaidīto multimediju tehniku un portatīvos datorus skolotājiem. Multimediju tehnikas komplektā ietilpst interaktīvā tāfele un portatīvais dators, kas ir jaunākās paaudzes mācību līdzeklis Latvijas skolās un atvieglo darbu skolotājam, savukārt skolēnam mācību vielas apguve kļūst daudz interesantāka un aizraujošaka. Drīzumā plānots saņemt arī kopumā 20 stacionāros datorus, no kuriem 10 paredzēti Smārdes skolai un 10 Lapmežciema skolai.

Projekta vadītāja Ilze Turka

 

01.09.2010

Engures novada dome, Eiropas reģionālā attīstības fonda, projekta "Izglītības iestāžu informatizācija" ietvaros,  laikā no 09.02.2010-09.04.2010 veikusi projektā paredzēto aktivitāti - Lokālo datortīklu attīstība Smārdes pamatskolā un Lapmežciema pamatskolā. Darbus, saskaņā ar līgumu veica SIA "MA-1 Datori" par kopējo līguma summu 2065.76 Ls, kur ERAF finansējums sastāda 100% no kopējām  izmaksām.

Saskaņā ar projektā paredzētajām aktivitātēm, projekta ietvaros Smārdes , Lapmežciema un Milzkalnes skolām vēl tiks iegādāti portatīvie un stacionārie datori, kā arī  multimediju tehnika. Minēto preču iepirkumu organizē  Valsts izglītības attīstības aģentūra un preču piegādes laiks atkarīgs no iepirkuma  laika un rezultātiem.

 

07.01.2010.

2009.gada 17.decembrī Engures novada dome noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projektu "Smārdes pagasta izglītības iestāžu informatizācija" un "Lapmežciema pamatskolas informatizācija" finansēšanu ERAF 3.2.2.1.2. apašakaktivitātē "Izglītības iestāžu informatizācija".

Projekta ietvaros Smārdes un Lapmežciema pamatskolas un Milzkalnes sākumskolas tiks aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm, datoriem un datortīkliem. Projektu kopējā summa 26305,85 Ls, ERAF finansējums- 100% no projekta izmaksām.

<< Atpakaļ