Engures novads

ERAF projekts: Smārdes ūdenssaimniecības attīstība 1.kārta - Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija30-09-2010

08.12.2010
Noslēgusies projekta "Smārdes ūdenssaimniecības attīstība 1.kārta- Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija" realizācija

Līdz ar ziemas atnākšanu, š.g. 30.novembrī pabeigti būvdarbi  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai un kanalizācijas spiedvada izbūvei.

Projekta rezultātā  sasniegti projektā izvirzītie mērķi:  1. Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana- samazināts avāriju un bojājumu iestāšanās risks kanalizācijas spiedvados par 100%, novērsta notekūdeņu noplūde.

 2. Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana- novadīto notekūdeņu kvalitāte  atbilst normatīvo aktu prasībām, kā rezultātā novērsts   Ķemeru NP un Vēršupītes piesārņošanās risks;

3. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšanās- Jaunās NAI spēs nodrošināt  kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu pieaugošam apjomam, sakaņā ar IIP 2.kārtu, kad paredzēts centrālajai kanalizācijas sitēmai pieslēgt Smārddes ciema 2.pusi, kas atrodas aiz dzelzceļa sliedēm  (TEP par šo aktivitāti jau ir iesniegts saskaņošanai VIDM);

Projektā sasniegtie rezultatīvie rādītāji: 417 iedzīvotājiem (56% no Smārdes ciema iedzīvotājiem)  nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi.

Šobrīd pašvaldība uzsākusi darbu pie projekta " Smārdes ūdenssaimniecības attīstības 2.kārta- ūdens ieguves un sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana" sagatavošanas, lai pretendētu uz ERAF finansējuma apguvi 2011.gadā.

 

30.09.2010.
 ERAF projekta "Smārdes ūdenssaimniecības attīstība 1.kārta "Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija"" realizācija tuvojas noslēgumam

Jau no vasaras sākuma SIA "Merks" veic būvdarbus Eiropas reģionālā attīstības fonda  projekta "Smārdes ūdenssaimniecības attīstība 1.kārta "Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija"" ietvaros. Darbi norit pēc plāna un ir veikti aptuveni 85% no paredzētajiem darbiem, t.i.  kanalizācijas spiedvada izbūve 1539 m un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  būvniecība. Būvdarbus paredzēts pabeigt novembra beigās.

 

31.06.2010.
Uzsākts realizēt ERAF projektu "Smārdes ūdenssaimniecības attīstība 1.kārta "Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija""

Šī gada jūnijā, saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, ģenerāluzņēmējs SIA Merks uzsācis darbus pie ERAF projekta "Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija" realizācijas. Projekta kopējās izmaksas pēc iepirkuma veikšanas ir 477077 Ls, kur ERAF finansējums sastāda 284 231 Ls, valsts budžeta dotācija- 33439 Ls, pašvaldības finansējums, tai skaitā atgūstamais PVN- 159407 Ls.  Darbus plānots pabeigt līdz 30.11.2010.

Kā jau iepriekš tika informēts, projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu kanalizācijas spiedvadu 1539m garumā posmā no Draudzības ielas līdz Ozolu-Ziedoņu ielas KSS un Jaunās ielas KSS līdz NAI,  kā arī uzbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta realizācijas laikā lūgums iedzīvotājiem būt saprotošiem pret iespējamiem satiksmes ierobežojumiem  un citām iespējamām neērtībām, kas varētu rasties  projekta būvniecības gaitā.

Projekta rezultātā 56% Smārdes ciema   iedzīvotājiem(kas ir pieslēgti centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai) tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī tiks nodrošināta iespēja projekta 2.kārtā  pieslēgt jaunus lietotājus (Smārdes ciema otru pusi, kas atrodas aiz dzelzceļa), jo jaunās NAI jaudas būs atbilstošas  papildus slodzei.

<< Atpakaļ