Engures novads

EZF projekts: Smārdes pamatskolai pieguļošās teritorijas labiekārtošana05-05-2011

Labiekārtošanas darbi pie Smārdes pamatskolas

Jau pāris nedēļas Lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros pie Smārdes pamatskolas notiek būvniecības darbi, kuriem finansējums saņemts pateicoties Eiropas Zivsaimniecības fondam (EZF). Projektā paredzēts nobruģēt gājēju celiņu uz skolu, skolas autostāvvietu, kā arī nobruģēt skolas priekšā laukumiņu, kur skolas absolventi varētu nofotografēties. Pastāv vienošanās, ka šie darbi tiks pabeigti līdz jūnija beigām, lai skolas absolventu izlaidumā darbi būtu jau pabeigti. Kopējās projekta izmaksas sasniedz 17499 latus, no kuriem EZF finansējums ir 10846 lati un pašvaldības finansējums sasniedz 6652 latus. Līdz ar to, skolas labiekārtošanas darbi radīs pievilcīgu un sakoptu vidi, kurā būs patīkami uzturēties gan skolēniem, gan skolotājiem, gan arī skolēnu vecākiem ikdienā un dažādos svinīgos pasākumos.
 

<< Atpakaļ