Engures novads

FOTO: Igaunijā sākam Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020.gadam projekta „ACTIVE AGE” ieviešanu14-03-2016

Aizvadītās nedēļas nogalē no 10. – 11. martam Igaunijas pierobežas apgabalā Piusā Engures novada pašvaldības pārstāvji kopā ar Apes novada pašvaldību tikās ar Setomā pašvaldību savienības vadību, lai lemtu par sadarbību kopīgā projektā „ACTIVE AGE” bezdarbniekiem, kuri vecāki par 55 gadiem, un pensionāriem. Projektu līdzfinansēs no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Vizītes ievadā visi trīs projekta partneri iepazīstināja ar reģiona sociālekonomisko situāciju un tradīcijām, kā arī ar novada infrastruktūru un uzņēmējdarbības vidi. Pie Igaunijas robežas esošais Apes novads igauņiem ir labi pazīstams un organizācijas sadarbojas jau izsens, tādēļ kopīgajos projektos meklē jaunus sadarbības partnerus.
 
Projekta „ACTIVE AGE” mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu gūšanā.
 
Projekta gaitā tā dalībniekiem būs iespēja apgūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, piemēram, darba likumdošanā, svešvalodās, kulinārija, rokdarbos, dārzkopībā, datorapmācībā u.c. Tāpat projektā iesaistītajiem dalībniekiem būs iespēja doties uz Igauniju un Apes novadu, kā arī uzņemt igauņus un Apes novada dalībniekus Engures novadā, lai stiprinātu Baltijas valstu kopienu sadarbību un kopīgotu projektā apgūtās prasmes.
 
Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fonds "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020. gadam programma Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020. gadam nodrošina arī inventāra iegādi, lai arī pēc projekta noslēguma apgūtās prasmes varētu turpināt.
 
Projekta „ACTIVE AGE” uzsākšanas pirmais solis ir vietējo iedzīvotāju apzināšana, lai noskaidrotu kādas prasmes apgūt un kā tās turpmāk varētu iesaistīt uzņēmējdarbībā. Plānots, ka no Engures novada projektā varētu iesaistīties vismaz 30 iedzīvotāji, bet kopējais dalībnieku skaits visiem partneriem kopā būs vismaz 100 cilvēki.
 
Vizītes otrajā dienā tika diskutēti jautājumi, kas attiecas uz projekta organizēšanas praktisko pusi – atbalstu grupu veidošana, izpētes veikšanu, mentoru iesaisti, finanšu plānošanu un grāmatvedības jautājumiem.
 
Līdz 18. aprīlim projekta sadarbības partneriem ir jāapzina iespējamie projekta dalībnieki. Nākamais solis projekta „ACTIVE AGE” attīstības gaitā būs iesaistīto projekta organizatoru tikšanās Apes novadā 27. aprīlī.
 
 
Engures novada Domes
Sabiedrisko attiecību speciālists
Kristaps Zaļkalns
 
 

<< Atpakaļ