Engures novads

FOTO: "Partnerības laukiem un jūrai" seminārs Engurē par ES fondu finansējuma piesaisti26-02-2016

25. februārī Engures Saieta namā notika biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" seminārs "ES LEADER pieejas finansējuma saņemšanas iespējas 2016.-2020.gadā".

 Semināra apmeklētāji tika informēti par partnerības teritorijas attīstības stratēģijā paredzētajām atbalstāmajām rīcībām un finansējuma saņemšanas nosacījumiem no ELFLA un EJZF fondiem. Semināru apmeklēja biedrību, uzņēmumu, pašvaldību pārstāvji un fiziskas personas, kuras plāno uzsākt uzņēmējdarbību.
 
Ar stratēģiju un rīcībām iespējams iepazīties Partnerības laukiem un jūrai mājas lapā www.plj.lv, sadaļā "Stratēģija".
 
 
Foto: Kristaps Zaļkalns
 

 

<< Atpakaļ