Engures novads

Informācija Engures ciema iedzīvotājiem par pieslēgšanos centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai29-04-2014

Lai paplašinātu Engures ciema ūdenssaimniecības sistēmu, nodrošinātu tīru un standartiem atbilstošu dzeramo ūdeni, kā arī atbilstoši vides aizsardzības un ES direktīvu prasībām veiktu notekūdeņu attīrīšanu, Engures novada dome realizē Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” projekta 1. un 2.kārtu (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/110 un Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/007).

Projekta aktivitātes ir ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve projektā plānotajās ielās vai to posmos: Kursas iela (no Rosmes līdz Ozolu ielai), Ozolu iela, Vecupes iela (ar pieslēgšanos uz Ozolu ielu, t.sk. Jūras ielas mājsaimniecības), Ceriņu gatve (ar pieslēgumu uz Rosmes ielu), Laipu iela (no Kapteiņa līdz Meža ielai), Kapteiņa iela (no Ostas līdz Laipu ielai), Kapteiņa iela (no Ostas līdz Bērzu ielai), Jēkaba iela, Selgas iela (no Ostas līdz Laipu ielai), Ostas iela (no Jūras līdz Kapteiņa ielai), Meža iela, Liepu iela (no Ostas līdz Meža ielai).
Šī gada maija mēnesī, vietās, kur šīs sistēmas būs uzbūvētas, iedzīvotāji varēs pieslēgties centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai.
Patreiz ir pabeiga trases izbūve Kursas, Ozolu, Vecupes, Sporta, Rosmes, Skolas ielā, Ceriņu gatvē un daļēji Jūras ielā.
Iedzīvotāji interesējas, kā notiks pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Lai veiktu pieslēgumu, mājas īpašniekam vai tiesiskam valdītājam jāgriežas ar iesniegumu Engures pagasta pārvaldē Jūras ielā 85, komunālajā daļā, pievienojot īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju un tā robežplānu.
Pēc iesnieguma saņemšanas, tiks apsekots konkrētais mājīpašums un sagatavoti tehniskie noteikumi, kuros būs norādīta ūdens skaitītāja uzstādīšanas vieta un aprakstīti citi noteikumi, lai veiktu pieslēgumu centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Objekta īpašniekam, saskaņā ar izsniegtajiem noteikumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, par saviem līdzekļiem jāveic nepieciešamie ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūves būvdarbi no ielas „sarkanās” līnijas līdz ēkai savā teritorijā. Obligāta prasība ir objekta ievadā ūdens mērītāja mezgla ierīkošana. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāpaziņo Engures pagasta komunālai daļai, lai tā apsekotu objektu un noplombētu ūdens skaitītāju. Kad mājas īpašnieks būs izpildījis noteikumos minētās prasības un noslēdzis līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, mājīpašums tiks pieslēgts centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks
A.Kalnozols
 
 

<< Atpakaļ