Engures novads

Informācija par Engures novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala redakciju17-10-2011

Engures novada dome 18.10.2011 pieņēmusi  lēmumu (protokols Nr.10 p. 26) nodot Engures novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala redakciju Rīgas plānošanas reģionam un VARAM atzinuma saņemšanai un Vides pārskata  gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.

<< Atpakaļ