Engures novads

Īsteno projektu ”Pamatlīdzekļu iegāde biedrības ”Paaudžu ligzda” senioru interešu kluba „Sāga” sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”04-10-2018

22. maijā, Ziemeļkurzemes RLP apstiprināja biedrības ”Paaudžu ligzda” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības ”Partnerība laukiem un jūrai” izsludinātajā LEADER projektu konkursā iesniegto projektu ”Pamatlīdzekļu iegāde biedrības ”Paaudžu ligzda” senioru interešu kluba „Sāga” sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” (Nr. 18-08-AL01-A019.2202-000008).

Projekta īstenošanā biedrība ”Paaudžu ligzda” iegādāsies  datoru, monitoru, projektoru un 20 krēslus.
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 1812.77, no kurām publiskais finansējums ir EUR 1631.49, biedrības  līdzfinansējums EUR 181.28.
Projekts jāveic līdz 2019.gada 1.maijam.  
 
 
 

<< Atpakaļ