Engures novads

FOTO: Izbūvēts piebraucamais ceļš pie jūras Klapkalnciemā10-05-2018

Izbūvēts piebraucamais ceļš pie jūras Klapkalnciemā projekta ”Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju (mazo ostu, pašvaldību) sadarbību un kapacitāti. Piebraucamais ceļš nodrošinās operatīvā transporta piekļuvi ar glābšanas aprīkojumu un savlaicīgu glābšanas darbu uzsākšanu katastrofu gadījumos.

Projekts ”Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” tiek īstenots ar Interreg V Igaunijas – Latvijas programmas atbalstu un tā kopējais finansējums sastāda 547 815, 20 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 465 642,92 EUR.
 
Klapkalnciema piebraucamā ceļa būvniecības izmaksas ir 28 151,13 eiro.
ERAF līdzfinansējums – 23 928,46 eiro, Engures novada pašvaldības finansējums – 4 222,67  eiro.
 
Šī publikācija atspoguļo autora sagatavotu informāciju. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
 
 

<< Atpakaļ