Engures novads

Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu uzņēmējdarbības projektiem24-11-2020

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu uzņēmējdarbības projektiem no 2021.gada 15.janvāra līdz 15.martam

11.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 1.mērķim ”Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošiem resursiem balstītas konkurētspējīga uzņēmējdarbības attīstība”, ELFLA 1.rīcībai ”Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” ir 142 547,15 EUR.
 
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:
 
Nepārtraukta projektu pieteikumu pieņemšana no 2021.gada 15.janvāra līdz 15.martam, saskaņā ar MK not. Nr.590 42.punktu
 
Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:
a)    Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b)   Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
                                 Izsludinātais atbalsta apmērs 
 
Atbalsta intensitāte
ELFLA 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
 
142 547,15 EUR
60%, 65%, 80%
Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese, kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju
BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Stacijas iela 1, Smārde, Smārdes pagasts
Kontaktpersona
Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv
 
Pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:
www.lad.gov.lv
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
 

<< Atpakaļ