Engures novads

Izveidots Lāčupītes labsajūtas dārzs07-01-2021

Biedrība “Moirunams” uz esošās Igora Medņa Lāčupītes dendroloģisko stādījumu bāzes Lāčupītes teritorijā, saglabājot un attīstot dendrārija pamatideju – augu dabisku introdukciju, – ir radījusi vietu, kur cilvēkiem ir iespēja ar dabas elementu un enerģiju palīdzību modināt savas sajūtas, uztveri, maņas, kā arī uzlabot fizisko un psihisko veselību.

 
Dendrārijs ir Valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Projekts ļāva saglabāt dendrārijā augošos augus, daļēji tos pavairot, kas atbilda dendrārija izveidošanas un uzturēšanas sākotnējam mērķim. Reizē šis ir sociāli orientēts projekts, kura ietvaros tika sakārtota teritorija tā, lai tā ir piemērota apmeklētājiem. Pēc projekta īstenošanas ir skaidras cilvēku un augu atrašanās vietas, saprotami virzīta apmeklētāju plūsma un veicināta cilvēku un augu saskare tam domātās vietās. 
 
Projekta ietvaros ir izveidotas 15 dažādas zonas ar atšķirīgu noskaņu, psiholoģisko ietekmi un izmantošanas veidu, viegli izmainot, pielāgojot un papildinot esošo vidi. Lāčupītes labsajūtas dārzā ir izveidoti šādi zonējumi: meža Laumas dārzs, Saules līcis, Iedvesmas krasts, Patiesības ieleja, Gaisa ceļš, Atpūtas vieta un kinētiskā taka, Spēka birzs, Miera osta, Domu mežs, Sapņu ieleja, divi Labirinti, Čūskas ligzda, Pūķa valstība, Rūķis iekšējam bērnam. 
 
Ir izveidoti šādi labiekārtošanas elementi:
1. Uzraksti un norādes apmeklētājiem par takas elementiem;
2. Uzraksti dendroloģiskajiem stādījumiem; 
3. Stādījumus norobežojošas barjeras atsevišķās vietās;
4. Gājēju celiņi ar dēlīšu segumu 2 vietās, kur saudzējama zemsedze, bet interesanta, noteiktu noskaņu radoša bioloģiskā vide – takas noslēguma zemākajā daļā; 
5. Grantēti, stabilizēti celiņi;
6. Atpūtas vieta: 1 galdiņš, 3 soli, vīteņaugu statnes;
7. Bērnu laukumiņš (virvju šūpoles, smiltiņas un kāpnītes 1,5 m) pie atpūtas vietas; 
8. Bio-tualete pie atpūtas vietas.
Projekts “Lāčupītes labsajūtas dārzs” tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0202-000005.
 
Projekta kopējās izmaksas 41597,09 EUR, no kurām EJZF 35587,67 EUR finansējums, 3000,00 EUR Engures novada domes un 3009,42 EUR biedrības “Moirunams” līdzfinansējums.
 
Labiekārtošanas darbus veica SIA Rūcits, kura piedāvājums bija saimnieciski izdevīgākais, kas atbilda noteiktajām tehniskajām prasībām un bija par zemāko cenu. 
 
 
 

<< Atpakaļ