Engures novads

KustiNācija Engurē18-09-2019

Kustība vairo prieku, uzlabo pašsajūtu un stiprina veselību. Ikviens aicināts 20. oktobrī pl. 12.00 Engures kultūras nama zālē - pavingrisim, pakustēsimies kopā ar kustiNĀCIJAS vēstnesi Rimu Mortuļevu.

Kampaņa “Kustinācija” uzrunā iedzīvotājus ar dažādām izglītojošām aktivitātēm, piemēram, profesionāla autoru komanda izstrādā metodisko programmu dažādām mērķgrupām, kas būs pieejama ikvienam interesentam, lai mudinātu kustēties pareizi. 
 
Tiek organizēta arī Kustinatoru tūre novados, lai iedvesmotu uzņēmumu, biedrību, pašvaldību un citu sabiedrības grupu pārstāvjus kaut dažas minūtes dienā vairāk kustēties, atjaunojot spēkus un dzīvesprieku. 
 
Kampaņas gaitā tiek īstenots arī pozitīvā blakusefekta eksperiments, lai parādītu kustības ietekmi uz cilvēka labsajūtu, kā arī paredzēta veselīgu hobiju iedzīvināšana, atrunu kliedēšana un citas aktivitātes. 
 
ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)  
 

<< Atpakaļ