Engures novads

Lapmežciema muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide30-01-2019

Projekts “Lapmežciema muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide”, Nr. 17-08-FL01-F043.0203-000003 realizēts ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu. Projekts īstenots ar mērķi atjaunot muzeja pastāvīgo ekspozīciju, kuras mērķis ir parādīt Lapmežciemu un citus Engures novadā esošos piejūras ciemus kā mantiniekus unikālai kultūrvēsturiskai un dabiskai videi, ko apzīmējam ar jēdzienu “zvejnieku ciems”. Ekspozīcija atklātu gan zvejnieku ciemu funkcionālo izcelsmi un saistību, gan arī vidi kopumā, kas ietver tās poētisko, simbolisko un ekoloģisko aspektu.

Darbu izpildei tika rīkotas divu iepirkumu procedūras, par kuru uzvarētājiem tika atzīta firma SIA “DD studio”, iepirkumam END 2017/15 “Ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija”, slēdzot līgumu par ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas un tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un realizācijas pakalpojumu darbiem 136 064, 50 EUR ar PVN, un  iepirkumam END 2018/11 “Lapmežciema pagasta muzeja vienkāršotā atjaunošana”, slēdzot līgumu ar firmu SIA “Praktiskums” par ekspozīcijas telpu un muzeja biroja telpu atjaunošanas darbiem 77096, 38 EUR ar PVN. 
 
21.12.2018. SIA “DD studio” un Engures novada dome savstarpēji parakstīja pieņemšanas-nodošanas aktu par muzeja ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas telpisko izstrādi un uzstādīšanu. 
 
Kopējās projekta izmaksas ir 197 470, 99EUR (ar PVN), uz projektu kā attiecināmās izmaksas ir 190 339, 07 EUR (ar PVN) no kurām 90%  jeb 171 305, 16 EUR (ar PVN) apmērā tiks līdzfinansētas no EJZF fonda.
 
25.01.2019. plkst. 14:00 notika svinīga Jaunās ekspozīcijas atklāšana, kurā laipni aicināts tika ikviens interesents. Turpmāk muzeju varēs aplūkot katru darba dienu (No pirmdienas līdz piektdienai) no plkst. 10:00 līdz 16:00, savukārt, nedēļas nogalēs pēc iepriekšējas pieteikšanās pie muzeja darbiniecēm. Muzeja apmeklējums ikvienam ir bezmaksas. 
 
Madara Kundziņa
 
 
 
 
 

<< Atpakaļ