Engures novads

Milzkalnes centralizētās kaltu mājas rekonstrukcija11-03-2019

Pateicoties ES fondu finanšu instrumentiem kā arī AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" izsniegtajam aizdevumam, SIA "ŠLOKENBEKA" 2018. gadā laika posmā no augusta līdz decembrim realizēja projektu "Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Milzkalnē", veicot Milzkalnes centralizētās kaltu mājas rekonstrukciju un 14.12.2018. tā tika nodota ekspluatācijā.

Šobrīd jau gandrīz 3 mēnešus Milzkalnes iedzīvotājus un uzņēmumus apkurina pilnībā automatizēta katlu māja, tas nozīmē, ka iepriekšējo 5 kurinātāju darbu aizstāj iekārtas, kas strādā automātiskā režīmā. Ņemot vērā laikapstākļus kā arī klientiem nepieciešamo siltuma daudzumu, dators aprēķina nepieciešamo ražošanas jaudu. Tādejādi kurināmais – šķelda tiek lietots energoefektīvi un nav siltuma zudumi kurināšanas procesā.

Projekts tika realizēts ar mērķi padarīt kurināšanas procesu maksimāli efektīvu, lai būtu iespējams nodrošināt konkurētspējīgu apkures tarifu, jo tas nav mainījies daudzu gadu garumā, savukārt, minimālā alga valstī ir kāpusi ļoti strauji kā arī kurināmā – šķeldas izmaksas kāpušas par 30%. Ņemot vērā jaunās sistēmas energoefektivitāti, šobrīd kurināmā cenas kāpumu iespējams kompensēt ar ietaupīto kurināmā daudzumu.

Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 190 000,00 EUR, no kuriem 64 900,00 EUR tika saņemts no ES Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”, 105 000,00 Altum izsniegtais aizdevums uz 7 gadiem, atlikušais ir uzņēmuma līdzfinansējums.

SIA “ŠLOKENBEKA” saka milzīgu paldies visiem iesaistītajiem par projekta realizāciju un atbalstu, bet īpašu SIA “AGB Serviss” (iekārtu ražotāji un uzstādītāji), SIA “Firsthouse” (operatīvās šķeldas noliktavas pamatu un atbalsta sienu būve), Mārim Paideram (atbalsts iepirkuma procesā) un SIA “MOTIO” (tehniski-ekonomiskā projekta pamatojuma izstrāde un projekta pieteikums).

SIA "Šlokenbeka"

Liene Rieksta

 

 

<< Atpakaļ