Engures novads

Norit piekrastes sakopšanas darbi projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" ietvaros02-08-2018

Vasarīgais laiks veicina pludmales apmeklētāju skaita pieaugumu un nepieciešama intensīva pludmales sakopšana. Kā jau informējām iepriekš, Engures novada pašvaldība ir iesaistījusies nacionālas nozīmes projektā "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana".

Šī projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Projekts tiek realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti”. Projektu īsteno vadošais partneris  Latvijas pašvaldību savienība ciešā sadarbībā ar Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām.
Projekta ietvaros Engures novadā ir iegādātas un uzstādītas 10 atkritumu urnas, uzstādītas 5 BIO tualetes Engures pagasta pludmalē, savākti un utilizēti sadzīves atkritumi, uzturētas, sakoptas tualetes visas novada piekrastes garumā. Pludmales sakopšanas darbiem nolīgti darbinieki, tostarp dodot iespēju vasaras intensīvākajos mēnešos strādāt arī skolniekiem.
Augstākminēto aktivitāšu realizācijas laika periods – no 1.maija līdz 1.oktobrim. Engures novadā veicamo aktivitāšu kopējās izmaksas ir 19 395,01 EUR, ko pilnībā finansē LVAF.
 
 
  

<< Atpakaļ