Engures novads

Noslēdzies ESF projekts „Speciālistu piesaiste Engures novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai”31-05-2012

Projekts tika uzsākts 2010.gada 10.novembrī , kad Engures novada dome parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par Eiropas sociālā fonda(ESF)  projekta "Speciālistu piesaiste Engures novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanai" ieviešanu.

Projekta ietvaros darbu pašvaldībā uzsāka ekonomiste Gunta Silava un sociālā darbiniece Anna Aizupiete, kurām atalgojumu  18 mēnešu garumā nodrošināja ESF.

Turpmākos 6 mēnešus minētās speciālistes turpinās  veikt savus amata pienākumus pašvaldībā, darba atalgojumu nodrošinās Engures novada dome.

Projekta ietvaros ir sasniegts izvirzītais projekta mērķis:  palielināta Engures novada pašvaldības administratīvā kapacitāte, piesaistot pašvaldības darbības nodrošināšanā 1 ekonomistu un 1 sociālo darbinieku, tādejādi nodrošinot  kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības finanšu plānošanu un izpildes uzraudzību un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

<< Atpakaļ