Engures novads

Noslēdzies "Lapmežciems sporta stadiona attīstīšana" projekts20-12-2018

Noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētais “Lapmežciema sporta stadiona attīstīšana” projekts. Projekts tika realizēts Lapmežciemā, Stadiona ielā 2B.

Projekts īstenots ar mērķi attīstīt sporta objektu Lapmežciema teritorijā, izbūvējot mūsdienu prasībām atbilstošu tualeti ar ūdens un elektrības pievadu. 
Projekts “Lapmežciema sporta stadiona attīstīšana” tika realizēts pamatojoties uz Engures novada domes iepirkumu komisijas veiktā iepirkuma ar identifikācijas Nr. END 2018/3 rezultātiem, noslēdzot līgumu par tualetes moduļa iegādi ar SIA “Scan-plast”.
Tualete būs pieejama apmeklētājiem katru dienu no maija līdz septembrim, laika periodā no plkst. 10:00 – 20:00, savukārt, ziemas periodā no trešdienas līdz svētdienai no plkst. 10:00 – 18:00. 
Projekta Nr. 2017/AL01/4/A019.22.01/3
 
 

<< Atpakaļ