Engures novads

Noslēdzies projekts “Smārdes pagasta bibliotēkas pakalpojumu dažādošana”12-12-2016

Engures novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstu ir ieviesusi projektu “Smārdes pagasta bibliotēkas pakalpojumu dažādošana”.

Projekta mērķis bija izveidot 2 jaunus  multimēdiju pakalpojumus:
1. Filmu un izglītojošo semināru skatīšanās bibliotēkas lasītavā.
2. Nemateriālā mantojuma foto un video liecību veidošana.
 
Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu ir labiekārtota bibliotēkas lasītava ar funkcionālām mēbelēm un iegādāts TV ekrāns un fotokamera. Tādejādi bibliotēkā ir radīta jauna iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēja- filmu skatīšanās. Tās būs gan pašu apmeklētāju izvēlētas filmas, gan no bibliotēkā pieejamā portāla www.filmas.lv un „Latvijas filmu izlases”, ko veido 25 DVD diski ar 70 Latvijas spēlfilmām, dokumentālajām un animācijas filmām. 
 
Turpmākajos gados bibliotēka paredz veikt novadpētniecības darbu un iesaistīt izpētē arī iedzīvotājus, kuriem ir interese par sava novada un pagasta vēsturi, kultūras mantojuma saglabāšanu.  Ar projetka ietvaros iegādāto foto kameru, būs iespējams dokumentēt gan bibliotēkas pasākumus, gan veikt novadpētniecības ekskursijas  - filmēt, fotogrāfēt un pēc tam skatīt gan uz jaunā TV ekrāna, gan bibliotēkas izstādēs. Lai iesaistītu arī iedzīvotājus novadpētniecībā interesentiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties apmācībās, kuru laikā tie varēs apgūt video filmēšanas, fotografēšanas iemaņas un materiālu apstrādes iemaņas. 
 
Projekta kopējās izmaksas ir 4093.51 EUR, Lauku atbalsta dienesta piešķirtais finansējums 3684.16 EUR un Engures novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 409.35 EUR.
 
 
Smārdes bibliotēkas vadītāja
Gunta Frišfelde
 

<< Atpakaļ