Engures novads

Noslēdzies projekts "Tautastērpu iegāde Engures vidējās paaudzes deju kolektīvam “Jadals”"18-06-2015

2014.gada nogalē biedrība „Dejojam Engurē” saņēma Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta „Tautastērpu iegāde Engures vidējās paaudzes deju kolektīvam „Jadals”” (projekta Nr.14-08-LL06-L413201-000004) īstenošanu.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta īstenošanas termiņš bija no 2014.gada 15.novembra līdz 2015.gada 31.maijam.
Projekta mērķis - saglabāt un popularizēt latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī popularizēt tautas deju tradīcijas Engures novada iedzīvotāju vidū.
Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, aktivitāšu ietvaros tika iegādāti 10 komplekti Madonas novada sievu tautastērpi, kā arī 10 vīru vestes un 10 pāri vīru deju zābaki. Par Madonas novada tautastērpu iegādi, biedrība “Dejojam Engurē” 2014.gada 27.oktobrī noslēdza līgumu ar SIA “ANVI AM”, bet par vīru deju zābaku izgatavošanu līgums tika slēgts ar SIA “Kristāla Kurpīte”.
Projekta kopējās izmaksas ir 3360,40 EUR, Lauku atbalsta dienesta piešķirtais finansējums – 2261,89EUR un Engures novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums - 1098,52 EUR.
Engures vidējās paaudzes deju kolektīvam “Jadals” pirmā uzstāšanās jaunajos tautastērpos jau bija š.g. 30.maijā, kad mūsu deju kolektīva vadītāja Evija Bērziņa, nu jau – Bergmane, teica “jāvārdu” Mārim Bergmanim, vēlreiz – no sirds sveicam!
 
Inga Tramdaha
Biedrības „Dejojam Engurē”
valdes locekle
 
 
 

<< Atpakaļ