Engures novads

Noslēdzies "Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā" projekts19-03-2020

Projekta Nr. 1-08/398 / 2018 Viens no projekta mērķiem bija izveidot pagarinājumus Bigauņciemā, Kupskalna parka teritorijā esošai laipai vietās, kur ceļš aizved līdz tualetei, kas pieejama pludmalē. Kā arī pagarināt laipas sākuma garumu abās izejās no ceļa puses, lai netiktu nobradāta zemsedze šajā vietās.

Vietās, kur šobrīd ir nepieciešami šīs laipas pagarinājumu izveide atsedzas koku saknes, atsevišķās vietās pat redzamas bedres, nelielā platībā pie tualetes- jūras smiltis, kas būtiski ietekmē piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un vecākiem ar bērnu ratiņiem, lai viņi ērti varētu piekļūt labierīcībām. Lai sasniegtu mērķi tika izsludināts iepirkums ar ID Nr. END 2019/13, kas rīkots 9. panta kartībā, kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu iesniedza, un ieguva līguma slēgšanas tiesības uzņēmums SIA “Legāts” par līgumsummu EUR 40043,68 bez PVN (PVN summa EUR 8409,17). Kopumā, no jauna tika izbūvēti laipas posmi 225m garumā, dēļu platums 1,5m. Laipas klājam tika izmantoti polimēra kompozīta terases dēļi, kas ir ilgmūžīgs materiāls.
 
 
 
Otrs projekta mērķis bija sakopt un apsaimniekot piekrastes biotopu  Piejūras zālāji 1630* Engures pagasta Bērzciemā. Jūras piekrastes pakāpeniska aizaugšana ar niedrēm teritorijās, kurās ir aprimuši krasta procesi un ilgstoši saglabājas plašas seklūdens joslas. Parastā niedre, veidojot blīvas un monodominantas audzes, samazina pludmales biotopam raksturīgo sugu skaitu un daudzumu, kā arī pārmaina vides apstākļus. Šādas audzes negatīvi ietekmē arī pludmales izmantošanu rekreācijai. Projektā plānotā sakopjamā teritorija atrodas Engures pagasta Bērzciemā, kas ir viena no retajām vietām, kur atrodas biotops Piejūras zālājs. Niedru pļaušana 4ha platībā, tika veikta divas reizes, pirmo reizi tie tika uzsākti 15.07.2019. un pabeigti 01.08.2019., savukārt, otro reizi pļaušanas darbi tika uzsākti 15.09.2019. un pabeigti 31.10.2019. Darbu uzsākšana tika saskaņota ar attiecīgās jomas speciālistu. Lai īstenotu niedru pļaušanas, sagrābšanas un utilizēšanas darbus tika izstrādāta tehniskā specifikācija un veikta tirgus izpēte. Ar zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA “Legāts” tika slēgts līgums par pakalpojuma izpildi kopsummā par EUR 9196,00 ar PVN.
 
 
Projekts tiek realizēts ar LVAF līdzfinansējumu 46018,00EUR apmērā un domes ieguldījumu 11630,85EUR apmērā, kopā sastādot 57648,85EUR. 
Projekta realizēšanas laiks no 01.03.2019.-31.05.2020. Projekta pēcuzraudzības periods tiek noteikts līdz 2025. gada 30. aprīlim.
 
Madara Kundziņa
Lapmežciema pagasta projektu vadītāja
 
 
 
 

<< Atpakaļ