Engures novads

Noslēgts līgums par pastāvīgās ekspozīcijas izveidi Lapmežciema muzejā02-02-2018

Muzejs ir tā vieta, kur tiek glabātas aizgājušo laiku vēsturiskās, mākslas, dabas un citas cilvēces dzīves stila vērtības. Tomēr sen ir pagājis laiks, kad tas aprobežojās tikai ar pagātnē lietoto priekšmetu izstādīšanu.

Tā ir kļuvusi ne tikai par informācijas iegūšanas, bet arī par kultūras tikšanās vietu. Ir uzskats, ka populārākie ir tādi muzeji, kuros ir atrodams līdzsvars starp vēlmi izzināt un iespēju garīgi atpūsties. Lapmežciema muzejs ir apkopojis lielu daudzumu informācijas par zvejniecības tradīcijām, ciema vēsturi un cilvēkiem. Lai visu šo bagātību padarītu pieejamāku, interesantāku muzeja apmeklētājam, it īpaši jaunajai paaudzei, Engures pašvaldība ir iesniegusi un saņēmusi finansējumu projektam "Ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija" no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.
Projekta ietvaros ir plānots veidot multimediālu ekspozīciju, kurā tradicionālās eksponātu prezentācijas formas tiek kombinētas ar mūsdienu tehnoloģijām. Muzeja ekspozīcijas saturu plānots veidot, balstoties uz zvejnieku ciema tēmu. Tā aptvertu ne tikai Lapmežciema, bet arī Ragaciema, Bigauņciema un arī citu Engures novada zvejnieku ciemu kultūrvēsturisko mantojumu un dabisko vidi. Ekspozīcijas mērķis ir parādīt Lapmežciemu un citus Engures novadā esošos piejūras ciemus kā mantiniekus unikālai kultūrvēsturiskai un dabiskai videi, ko apzīmējam ar jēdzienu "zvejnieku ciems". Rezultātā ekspozīcija varētu dot būtisku pienesumu novada pozitīvās identitātes veidošanā un veicinātu lokālo patriotismu, kā arī spētu piesaistīt viesus un kļūt par tūristu maršrutu neiztrūkstošu sastāvdaļu šajā Latvijas pusē.
 
Lai realizētu šīs ieceres, ir noslēdzies Engures novada domes atklātais iepirkumu konkurss (iepirkuma identifikācijas Nr. END 2017/15) „Ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija", kura rezultātā ir noslēgts līgums ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA „Ddstudio" par kopējo summu 112 450,- EUR.
 
SIA "Ddstudio" ir ar lielu pieredzi muzeju ekspozīciju veidošanā un ir realizējusi ar ekspozīciju izveidošanu saistītus darbus, piemēram, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Smiltenes novada muzejā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Jūrmalas pilsētas muzejā, Atašgaha (Azerbaidžana) tempļa muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izstrādē un realizācijā, kā arī daudz kur citur.
 
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 200 000 eiro. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums 180 000 eiro, Engures novada pašvaldības finansējums 20 000 eiro.
Projekta ietvaros plānots sludināt publisko iepirkumu par muzeja ēkas vienkāršoto rekonstrukciju.

Vaiva Ostrovska,
Projektu vadītāja
 
 
 

<< Atpakaļ