Engures novads

Pabeigta ceļu un ielu pārbūve Milzkalnē, Durbē un Smārdes industriālajā parkā27-12-2018

Engures novada pašvaldība ir pabeigusi projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība Engures novadā” ieviešanu.

Projekta mērķis bija uzlabot uzņēmējdarbības vidi Engures novadā, pārbūvējot pašvaldības autoceļus un ielas.
 
Ceļa infrastruktūras uzlabošana tika veikta trīs objektos - Smārdes industriālajā parkā Milzkalnes ciematā un Smārdes pagastā ceļa posmā "Durbe - Balvas". Smārdes industriālais parks ir ieguvis sakārtotus iekšējos ceļus, Milzkalnes ciematā Šlokenbekas un Pļavas ielai izveidota asfaltēta pieeja galvenajam autoceļam, bet ceļam (A5) "Durbe – Balvas” un ceļa posms (B34) “Jelgavas šoseja– Balvas – Brieži" ir būtiski uzlabota nestspēja. Visos trīs objektos ceļu infrastruktūras uzlabojumi veicinās uzņēmējdarbības attīstību.
 
Darbu izpildei tika rīkota iepirkuma procedūra, par kuras uzvarētāju tika atzīts būvnieks SIA „Strabag”. 
 
Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir 584 040.17 EUR no tām 85% jeb 496 434.14 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām", 11.25% jeb 65 704.52 EUR no domes budžeta un 3.75% jeb 21 901.51 EUR no Valsts budžeta dotācija pašvaldībām. 
 

<< Atpakaļ