Engures novads

Pabeigta Engures pludmales labiekārtošana23-07-2019

Engures pludmale ir unikāla ar tās pelēko kāpu, tā piesaista daudzus apmeklētājus, kas ierodas baudīt tikai mūsu piekrastei raksturīgo ainavu un atpūsties. Pelēkā kāpa ir viens no retākajiem jūras krasta kāpu veidiem, Latvijā sastopams tikai nelielās platībās, jo strauji aizaug ar priedēm un krūmiem. Ar ES fondu atbalstu ir veikti pludmales labiekārtošanas darbi, kas padarīs piekrasti pieejamāku apmeklētājiem, vienlaikus saudzējot dabas vērtības.

Pludmalē ir izvietoti soliņi, ģērbtuves, laipas, velosipēdu novietnes un atkritumu urnas. Ģimenes ar bērniem it īpaši iepriecinās rotaļlaukumi, kas mazajiem apmeklētājiem dos iespēju iejusties jūrnieka lomā, piemēram, griežot kuģa stūri. Aktīvās atpūtas un sporta cienītāju rīcībā ir zona ar diviem volejbola laukumiem. Abas vietas savieno gājēju tiltiņš pār Engurupīti (Vecupi).  Pie noejas uz pludmali ir tualete, pie kuras pēc pastaigas  ārpusē var noskalot arī smiltis no kājām.  No ūdens krāniem var atjaunot arī dzeramā ūdens rezerves. 
Aicinām saudzīgi izturēties pret labiekārtojuma elementiem, nebojāt un nepārvietot tos, jo tie ir novietoti atbilstoši, lai kalpotu mūsu atpūtai ilglaicīgi un būtu saudzējoši dabai.
 
Aicinām būt atbildīgiem gan pret līdzcilvēkiem, gan dabu!
 
Labiekārtojums tapis projekta nr. 5.5.1.0/17/I/010 “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” ietvaros. Tas īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām.  Projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrās.  
 
Pludmales labiekārtojuma projekta autors ir Iveta Lāčauniece (SIA “Arhitektūra un vide”), tualetes ēkas projekta autors - Kārlis Kozlovskis (SIA “QL”), būvdarbus veica SIA “Telms”. Labiekārtojuma darbu kopējās izmaksas ir 139 963.16 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums  ir 80 000.00  EUR, valsts budžeta dotācija 12 719.18 EUR, Engures novada pašvaldības finansējums 47 243.98 EUR.
 
Kopējās projekta izmaksas ir 7 375 447.98 EUR. No tām 6 942 497.75 EUR ir attiecināmās izmaksas, 2 946 503.46 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus".
 
Foto: Ilze Steriņa
 
Kristīne Upeniece
Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja
 
 
 

<< Atpakaļ